Joukkue

Adolfson Niko
Hahtala Rasmu
Hänninen Oskari
Immonen Valtteri
Kaksonen Kari
Karvonen Riku
Lankinen Tommi
Lehvonen Joona
Leskinen Ville
Maunula Frans
Nieminen Esa-Matti
Oinonen Matti
Posri Thanawat
Prinkkilä Viljami
Rouvinen Joni
Sundqvist Mikael
Torvinen Aatu
Torvinen Vertti
Vänttinen Eetu
Holmström Jani
Humalajoki Anttoni
Impivaara Juho
Kaksonen Lauri
Välimaa Niko
6
Ruippo Robert
16
Rautio Ville

Toimihenkilöt