WJK Varkaus hallituksen kokous 4.1.2024

Tiedote jäsenille


Hallituksen päätökset

Joukkueiden toiminta:
- Joukkueiden toiminnan tueksi tehtävät kauden 2024 toimintasuunnitelma ja budjetti toimitetaan seuran hallitukselle 29.2 mennessä.

Toimihenkilösopimukset:
- Seura maksaa miesten ja naisten edustusjoukkueen päävalmentajan palkkiosta saman suuruisen summan. Mahdollisesta ylimenevästä osuudesta ja apuvalmentajien palkkioista joukkueet vastaavat itse.
- Puheenjohtaja on tutustunut juniorijoukkueiden valmentajien sopimuksiin ja on heihin yhteydessä seuraavien viikkojen aikana.
- Valmentajien lisäksi muille joukkueen keskeisille toimihenkilöille tehdään sopimukset, mm. joukkueenjohtaja

Painatukset:
- Peliasuihin seura maksaa edelleen WJK- logon painatuksen pelipaitoihin sekä mahdolliset muut koko seuraa koskevat painatukset.
- Lisäksi seura maksaa jatkossa WJK-logon painatuksen myös määrättyihin muihin pelaajien asuihin. Nämä tarkentuvat kun Craftin lopullinen seura-asu mallisto on tiedossa.


Muuta:

Juha R ja Otto valmistelevat seuran kausitiedotteen. Juniorijoukkueiden seuraosuusmaksut säilyvät samoina kuin kaudella 2023. Edustusjoukkueiden pelaajien seuraosuusmaksut sovitaan erikseen.

Ilotulitemyynnin tuotto oli taloudellisesti hyvä. Myyntiprovisiona saatavat palkkio jaetaan joukkueille niiden myynnissä tekemien työtuntien suhteessa. Ennakkomyynnistä saatava palkkio ohjataan seuran päätilille. Seuraavan vuodenvaihteen ilotulitemyynnistä ei ole tehty sopimusta, mutta kiinnostus myynnin toteuttamisesta on ilmoitettu.

Uusi 5-vuotinen asusopimus astuu voimaan 1.3.2024 ja päättyy 31.12.2028. Asutoimittajana jatkaa edelleen Stadium, mutta käytettävä asumerkki vaihtuu ja tulee olemaan Craft. Kausi 2024 on siirtymäaikaa, jolloin voi vielä käyttää aiemmin hankittuja Adidaksen asuja, mutta uudet varusteet ovat Craftin mallistosta. Kaudella 2025 ei käytetä enää Adidaksen varusteita missään virallisessa yhteydessä, kuten peleissä. Sopimus koskee myös seuran kautta hankittavia treeniasuja.

Todettiin toive sponsorisopimusten hinnoittelun ja sisällön koordinoinnista joukkueiden kesken.

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran 8.2.2024. Jäsenten on jätettävä ehdotuksensa kyseisessä kokouksessa käsiteltäviksi asioiksi sihteerille viimeistään 31.1.2024 klo 17.30 mennessä.