Julkaistu: 09.11.2023 11.19

WJK Varkaus - Sääntömääräinen SYYSKOKOUS 1.12.2023

WJK Varkaus ry:n sääntömäräinen syyskokous pidetään

1.12.2023 klo 17:45 alkaen Varkauden Urheiluseurojen kabinetissa Petroskoinkatu 18, 78200 Varkaus.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri;

2. valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkistajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa;

3. todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet;

4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

5. vahvistetaan tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio;

6

6. vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sääntöjen mukaisesti;

7. vahvistetaan hallituksen, jaostojen ja valiokuntien jäsenten palkkiot;

8. päätetään hallituksen valittavien määrästä (3-6 henkilöä);

9. valitaan joka toisessa syyskokouksessa kaikki kerrallaan kahdeksi (2) toimintavuodeksi hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri sekä hallituksen jäsenet;

10. valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja;

11. päätetään hallituksen avuksi asetettavista ja hallituksen alaisuudessa toimivista jaostoista, valitaan niihin henkilöt tai annetaan hallitukselle valtuudet jäsenten valitsemiseen;

12. käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat;

13. päätetään kokous.

Kokousten käsiteltäväksi tarkoitettu esitys on jätettävä kirjallisena hallitukselle

viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.


TERVETULOA


Hallitus